RabbitMQ kurulumu (Ubuntu 20.04 server)

 


RabbitMQ kurmadan önce Erlang'ı kurmuş olmanız gerekmekte 
https://hartuc.com/erlang-kurulumu-ubuntu-20-04-server
bu adresten nasıl kurulacağını öğrenebilirsiniz.
 

 sudo apt update && sudo apt install wget -y sudo apt install apt-transport-https -y wget -O- https://dl.bintray.com/rabbitmq/Keys/rabbitmq-release-signing-key.asc | sudo apt-key add - wget -O- https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signing-key.asc | sudo apt-key add -
sırasıyla kodlarımızı shell'de çalıştırıyoruz.
Echo atıp okutuyoruz.
 --- Ubuntu 20.04 --- echo "deb https://dl.bintray.com/rabbitmq-erlang/debian focal erlang-22.x" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rabbitmq.list
ve kuruluma başlıyoruz.
 sudo apt update sudo apt install rabbitmq-server 

kurulum bittikten sonra 
 systemctl status  rabbitmq-server.service  
çalışma durumunu kontrol ediyoruz.
 systemctl is-enabled rabbitmq-server.service  
enable edip RabbitMQ'muzu çalıştırıyoruz. Eğer ki devre dışı bırakılırsa bu komutlu kullanıyoruz.
 sudo systemctl enable rabbitmq-server
 5672,15672 bu iki portu sunucumuzda aktif hale getiriyoruz.  RabbitMQ'ya bağlanmak içinde http://serverip yada hostadı:15672  Giriş yapabilmemiz için bir admin hesabı oluşturmamız gerekiyor. Komutlarımız şunlardır. 
 rabbitmqctl add_user kullanıcıadınız şifreniz rabbitmqctl set_user_tags kullanıcıadınız administrator
Evet şuan hazırız bağlanıp giriş yapabilirsiniz.

 Bazı önemli RabbitMQ komutları
Kullanıcıyı silme: rabbitmqctl delete_user user
Kullanıcı şifre değiştirme: rabbitmqctl change_password user strongpassword
Yeni Virtualhost oluşturma: rabbitmqctl add_vhost /my_vhost
Vhostları listeleme: rabbitmqctl list_vhosts
Vhost silme: rabbitmqctl delete_vhost /myvhost
Vhost için kullanıcı izinleri verme: rabbitmqctl set_permissions -p /myvhost user ".*" ".*" ".*"
Vhost izinlerini listeleme: rabbitmqctl list_permissions -p /myvhost
Kullanıcı izinlerini listelemek için: rabbitmqctl list_user_permissions user
Kullanıcı izinlerini silmek: rabbitmqctl clear_permissions -p /myvhost user