Ssh ve Putty Komutları

 

Temel Fonksiyonlar ;

ls : Dizinde bulunan tüm dosya ve dizinleri listeler
ls -a : Dizinde bulunan gizli dosya ve dizinler ile beraber listeler
ls -l : Bütün dosyaları, boyut ve tarihli açıklamaları ile gösterir
tar -zxpf : targz ile sıkıştırılan dosyaları açar
tar -xpf : tar ile sıkıştırılmış olan dosyaları açar
gunzip : gz ile sıkıştırılmış dosyaları açar
cp : Bir dosyayı kopyalamak için kullanılır
mv : Bu komu bir dosyanın taşınması için kullanılır Eğer dosyayı aynı dizine taşırsanız sadece adı değiştirecektir Bu sayede dosyanın ismini değiştirmek için de kullanılabilmektedir
mkdir : Mevcut dizinde yeni dizin açmanıza yarar
rmdir : Belirttiğiniz dizini silmek için kullanılır
rm : Belirtilen bir dosyayı siler
rm -rf : Belirttiğiniz bir dizini silmenizi sağlar
cd : Belirttiğiniz dizini açar
cd : Mevcut dizinden bir üst dizine geçiş için kullanılır
cd ~ : En üst dizine geçmek için kullanılır
pwd : Bulunduğunuz dizini gösterir
pico : Belirttiğiniz dosyayı text bir editörü ile açar
ftp : Belirttiğiniz siteye FTP bağlantısını gerçekleştirir
lynx : Belirttiğiniz siteyi gösterir
df : Harddisk bilgilerini listeler
quota : Disk kullanım durumunu gösterir
uname : İşletim sisteminin sürümü ve adını gösterir
whoami : Giriş user adını gösterir
who : Sunucya bağlı olanları listelerAynı ve benzer bir işlemi w ile de gerçekleştirebilirsiniz
last : Hesabınızda gerçekleştirilen en son bağlantıyı listeler
whereis : Yanına yazdığınız dosya yada ismin yolunu arar ve gösterir
BitchX : IRC programını çalıştırmak için kullanılır
mail : Postalarınızı listeler
ps -x : Yaptığınız işlemleri gösterir
ps -a : Çalışan tüm işlemleri listeler
ps -ux : Çalışan işlevlerin CPU / RAM kullanım durumlarını listeler
kill : Pid numarası verdiğiniz işlemi durdurur
kill -9 : Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur
killall : Belirttiğiniz programın tüm işlemlerini durdurmak için kullanılır
whatis : Girdiğiniz komutun açıklamasını gösterir
man : Girdiğiniz komut hakkında yardım getirir
passwd : Shell hesabı şifrenizi değiştirir
reboot : Sunucuza reboot atar
service mysqld restart : Eğer Linux üzerine plesk kullanıyorsanız MYSQL resetlemenizi sağlar, fakat cPanel sistemlerde service mysql restart yazmanız gerekmektedir
service httpd restart : Apache servisine restart atar
service httpd stop : Apache servisini kapatır(sitelere erişim duracaktır)
netstat -n : Sunucudaki bağlı ip adreslerini listeler
netstat -a : Sunucudaki reseller ip adreslerini görürsünüz
nano : SSH’da text editörü çalıştırmanızı sağlar, nano yeniisim yazarsanız yeni bir dosya oluşturmuş olacaksınız
top : Sistemin CPU durumunu ve tüm bağlantı, çalışan programları listeler
uptime : Uptime Durumunu gösterir
wget : Sunucuya bir dosya çekmek için kullanılır
tar : Dosya sıkıştırma veya sıkıştırılmış dosyaları açmak için kullanılır (Örnek: tar.gz dosyası açmak tar -zxvf veya bir klasör yada dosyayı tar.gz yapmak tar -ccvf daha fazla parametre için man komutunu kullanabilirsiniz.
unzip : sıkıştırılmış zip uzantılı dosyayı açmayı sağlar
zip : zip uzantılı dosya sıkıştırma sağlar
gunzip : gz olarak sıkıştırılmış dosyayı açmayı sağlar
grep : süzme işleminde kullanılır, genellikle bir komut çıktısını vertical bar karakteri ile ve grep kullanarak süzdürülür.
cut : bir komut çıktısındaki veriyi kesmek için kullanılabilir
sort : Komut çıktılarını sıralamak için kullanılır.
uniq : raporlama komutudur. Komut çıktılarında özellikle aynı işlemleri istatisliksel olarak sıralamaya yarar. 
cat : bir dosya içeriğini direk ekrana basar.
more : çok uzun bir komut çıktısını daha rahat okumanıza yarar. Vertical bar karakteri ile kullanılır.
tail : bir dosyanın son çıktılarını göstermektedir.(Örneğin: büyük bir dosyanın son 10 satırını görmek için tail -20 /root/dosya.txt )

IP İşlemleri ;

IP BANLAMA;
iptables -A INPUT -s ipadresi-j DROP
IP BAN AÇMA;
iptables -X INPUT -s ipadresi -j DROP